Cenník | Prices

>
Cenník | Prices

Ceny su orientačné. Konečná cena bude stanovená po konzultácii a vyšetrení pacienta.

Preventívna stomatologická prehliadka 15 €
Injekčná infiltračná anestézia 6 €
Zvodová, intraligamentárna anestézia 10 €
Komp. dent. hyg.-odstr. ZK,air-flow,fluoridácia 65 €
Malá výplň 45 €
Stredná výplň 49 €
Veľká výplň 55 €
Zaplnenie koreňového kanálika 35 €
Zapln. koreňového kanálika-každý ďalší kanálik 15 €
Extrakcia jednokoreňového zuba 29€
Extrakcia viackoreňového zuba 35 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 35 €
Korunka alebo medzičlen kovokeramický 210 €
Celková snímateľná náhrada 330 €
Čiastočná snímateľná náhrada skeletovaná 390 €
Preventive dental visit 15 €
Infiltration anesthesia injection 6 €
Intralegamental anesthesia 10 €
Comprehensive dental hygiene, tartar removal, air-flow, fluoridation 65 €
Small size filling 45 €
Medium size filling 49 €
Big size filling 55 €
Root canal filling 35 €
Root canal filling every other canal 15 €
One root tooth extraction 29 €
Multi rooted tooth extraction 35 €
Provisional crown made in the laboratory 35 €
Metal-ceramic crown 210 €
Overall removable denture 330 €
Partial denture 390 €

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart