Cenník | Prices

>
Cenník | Prices

Ceny su orientačné. Konečná cena bude stanovená po konzultácii a vyšetrení pacienta.

Preventívna stomatologická prehliadka 20 €
Injekčná infiltračná anestézia 6 €
Zvodová, intraligamentárna anestézia 10 €
Komp. dent. hyg.-odstr. ZK,air-flow,fluoridácia 70 €
Malá výplň 49 €
Stredná výplň 55 €
Veľká výplň 59 €
Zaplnenie koreňového kanálika 65 €
Zapln. koreňového kanálika-každý ďalší kanálik 25 €
Extrakcia jednokoreňového zuba 35€
Extrakcia viackoreňového zuba 40 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 20 €
Korunka alebo medzičlen kovokeramický 220 €
Celková snímateľná náhrada 360 €
Čiastočná snímateľná náhrada 420 €
Preventive dental visit 20 €
Infiltration anesthesia injection 6 €
Intralegamental anesthesia 10 €
Comprehensive dental hygiene, tartar removal, air-flow, fluoridation 70 €
Small size filling 49 €
Medium size filling 55 €
Big size filling 59 €
Root canal filling 65 €
Root canal filling every other canal 25 €
One root tooth extraction 35 €
Multi rooted tooth extraction 40 €
Provisional crown made in the office 20 €
Metal-ceramic crown 220 €
Overall removable denture 360 €
Partial denture 420 €

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart